Karta Pre Paid - jak działa karta przedpłacona?

Karta Pre Paid – jak działa karta przedpłacona?