Jak zastrzec kartę płatniczą w przypadku zagubienia lub kradzieży?

Jak zastrzec kartę płatniczą w przypadku zagubienia lub kradzieży?